overdekt terras met zwarte platen .jpg

HOEVEEL BEDRAAGT DE BTW

OP EEN POOLHOUSE OF EEN TUINHUIS ?

Algemene regel : men gaat ervan uit dat een poolhouse geen enkel verband heeft met de privéwoning en beschouwd moet worden als een aanhorigheid van de tuin. De plaatsing van een poolhouse of werken daaraan zijn dan onderworpen aan 21% BTW (beslissing E.T. 42.258 van 24.06.1982).

Op deze algemene regel zijn 2 uitzonderingen :

1. Het tuinhuis is vastgehecht aan woning. 

In dit geval kan het 6% BTW tarief van toepassing zijn. Het tuinhuis kan dan immers beschouwd worden als een verbetering van de woning. Uiteraard is hier dan vereist dat de overige toepassingsvoorwaarden voor het verlaagde BTW-tarief vervuld zijn, nl. dat de woning zelf minstens 10 jaar oud is en dat de particuliere klant dat attesteert.

2. Het tuinhuis kan als garage gebruikt worden. 

Of het 6% BTW-tarief van toepassing is, hangt o.m. af van de grootte en de bereikbaarheid van het tuinhuis. In ieder geval moet de mogelijkheid bestaan om er een auto in te stallen. 

Let wel : Is het tuinhuis niet ingelijfd in de grond en kan het bijgevolg niet beschouwd worden als een onroerend goed, dan geldt altijd het 21% BTW-tarief.

IS EEN BOUWVERGUNNING NODIG

VOOR EEN POOLHOUSE OF TUINHUIS ? 

Regelgeving vaststaande bijgebouwen

Voor een bijgebouw dat een vast onderdeel uitmaakt van de woning, geldt een meldingsplicht.

Daarnaast heb je ook een vergunning nodig indien het bijgebouw een uitbreiding is van je woning. Een woonveranda is daar een voorbeeld van.  

Een carport, garage of poolhouse zijn dat niet.

Regelgeving voor losstaande bijgebouwen

Als je carport, garage of tuinhuis voldoet aan onderstaande voorwaarden, is de melding ervan of een vergunning niet nodig.

  • De totale oppervlakte van de losstaande bijgebouwen mag niet groter zijn dan 40m². Indien u dus reeds een ander losstaand bijgebouw hebt, dan moet de oppervlakte hiervan meegerekend worden in de totale oppervlakte !

  • De hoogte van het bijgebouw mag niet meer zijn dan 3.5 meter en het bijgebouw mag zich niet verder dan 30 meter van de woning bevinden.

  • Afstand tot de perceelgrens : indien het gebouw in de zijtuin wordt geplaatst, moet het 3 meter van de perceelgrens blijven. In de achtertuin is dit 1 meter. Het mag eventueel tegen een bestaande scheidingsmuur worden geplaatst zolang deze muur niet gewijzigd wordt.

  • Kwetsbare gebieden : in een kwetsbaar gebied of binnen een strook van 5 meter langs een waterloop aan een oeverzone mag niet gebouwd worden.